Linux Konsol Komutları

Genel olarak kullanılan Linux bash(kabuk) programlarını güncelleyerek bu sayfada yazacağım. Faydası olması dileğiyle.


gzip (GNU zip’in kısa yazılışıdır. GNU yazılımı dosya sıkıştırma programıdır) ile sıkıştırma: belirtilen dosyayı, dosya.gz formatında sıkıştırır.

gzip -9 dosya

Açmak için:

gunzip dosya.gz

bzip2(bzip2 veya BZ2, Julian Seward tarafından geliştirilmiş özgür yazılım/açık kaynak kodlu yazılım veri sıkıştırma algoritmasıdır) ile sıkıştırma: İstenilen dosyayı dosya.bz2 olarak sıkıştırır.

bzip2 dosya

Açmak için:

bunzip2 dosya.bz2

tar(Tar komutu (tape archive) dosya gruplarının arşivlenmesinde kullanılır.) ile sıkıştırma: Belirtilen dosyayı dosya.tar olarak arşivler.

tar -cvf dosya.tar dosya

Açmak için:

tar -xvf dosya.tar

tar.gz ile sıkıştırma: Belirtilen dosya veya klasörleri, dosya.tar haline getirir sonrasında gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gz haline getirir.

tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya

Açmak için:

tar -zxvf dosya.tar.gz

Farklı bir konuma dosyaları çıkarmak için:

tar -zxvf dosya.tar.gz -C çıkarılacak_konum

zip (Zip, bir veri sıkıştırma ve arşivleme biçimidir) ile sıkıştırma: Belirtilen dosya veya klasörleri dosya.zip olarak sıkıştırır.

zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor

Açmak için:

unzip dosya.zip

Şifreli dosyayı açmak için:

unzip -P Şifre dosya.zip

rar(RAR, bir dosya sıkıştırma ve arşivleme formatıdır. Eugene Roshal tarafından oluşturulmuştur) ile sıkıştırma: Belirtilen dosya veya klasörleri dosya.rar şeklinde sıkıştırır.

rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor

Dosyayı açmak için :

unrar e dosya.rar

Şifreli dosya oluşturmak için:

rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor

Şifreli dosyayı açmak için:

unrar e -p Şifre dosya.rar

Ssh komutları

SSH bağlantısı sağlar. exit komutuyla bağlantı kapatılır.  “-p” komutuyla istediğimiz portu beliritiriz.

ssh kullanıcıAdı@sunucuİp -p 7777

Sunucuda saat ve tarihi güncellemek için şu komut kullanılır. Sırasıyla Ay-Gün-Saat-Dakika-Yıl .  sadece  date komutunu verirseniz size o andaki tarih ve saati verir.

date 120321372018

Social profiles