Pozitif (+): i, you, we, they + verb / he, she, it + verb-s 

#i smell flower ( Çiçek kokusu alıyorum )

# i sit on my armchair (Koltuğuma oturuyorum )

# She drivers a car ( O (kız) araba kullanıyor)

# We spend money ( Biz para harcıyoruz )

Negative(-): i, you, we, they + dont verb
       he, she, it + does not verb

#i dont break a heart (Ben bir kalbi kırmıyorum )

# She does not listen to music ( O (kız) müzik dinlemiyor)

# They do not read a book ( Onlar kitap okumuyorlar )

# We don’t undestand english ( İngilizce anlamıyoruz)

Question( ? ): Do + i, you, we, they + verb ?
        Does + he, she, it + verb ?

# Does she sell flowers ? ( O (kız) çiçek satıyor mu ? )

# Do you tech franch ? ( Fransızca öğretir misin ? )

Negative question ( - ? ): Don't + i, you, we, they + verb ?
              Doesn't + he, she, it + verb ?

# Don’t you understand me ? ( beni anlamıyor musun ? )

# Doesn’t she grow fruits ? ( O (kız) meyve yetiştirmiyor mu ? )


Örnekler:

# İ play football every day ( Ben her gün futbol oynarım )

# They visit me twice a weak ( Onlar haftada iki kez beni ziyaret eder )

# We swim in the sea in the summer ( Biz yazları denizde yüzeriz )

# Elephants live in Asia and Africa ( Filler Asya ve Afrika’da yaşar )

He, She, it öznelerinden sonra olumlu cümlelerde fillere -S/-es takısı eklenir.
Bir çok fiil değişiklik olmadan -s takısı alır.

Play — Plays Talk — Talks

Read — Reads Come — Comes

Take — Takes Bring — Brings

Sleep — Sleeps Eat — Eats

Listen — Listens Drink — Drinks

Chat — Chats Drive — Drives

Speak — Speaks Ride — Rides

-o, -x, -sh, -ch, -s ile biten filler, -es alır.

Go — Goes Finish — Finishes

Do — Does Kiss — Kisses

Watch — Watches Wash — Washes

Fix — Fixes

Örnekler:

# A machanic fixes cars ( Bir tamirci arabaları tamir eder )

# Jane washes her hair everyday ( Jane saçlarını her gün yıkar )

# He watches TV every night ( O her gece TV izler )

Sessiz harf ve -y ile bitenler; -y harfi düşer ve -ies alır

Try — Tries Cry — Cries

Study — Studies Fly — Flies

Örnekler:

# Ali studies Geograph every sunday ( Ali her pazar çoğrafyaya çalışır)

# Ahmet tries to solve this problem ( Ahmet bu problemi çözmeye çalışır.)

# The baby cries everyday (Bebek hergün ağlar )

Have fiili has olur.   Have -- Has 

# He has a baby brother ( onun bebek kardeşi var )

# She has lunch at 12:00 ( O 12 :00 ‘ de öğle yemeği yer )

# Mehmet has a house in Brasil ( Ahmetin brazil’ya da bir evi var )

# She plays football at weekends ( O (kız) hafta sonları futbol oynar )

# My father watches the news every evening ( Babam her akşam haber izler )

# She usually has breakfast in the morning ( o ( kız) sabahları genellikle kahvaltı yapar)

# İ wake up at 7:00 in the mornings (Sabahları 7:00′ de uyanırım )

Does yardımcı fiili kullanılan olumsuz cümlelerde ve sorularda fiile -s/-es takısı eklenmez. Çünkü bu ek does yardımcı fiiline gelmiştir.

# İ don’t get up early on sunday mornings ( Pazar sabahları erken kalkmam )

#İ don’t play football everyday ( Ben her gün futbol oynarım )

# We don’t like foreigners here ( Biz burada yabancıları sevmeyiz )

# People don’t have theree eyes ( İnsanlar üç göze sahip değildir )


Soru Kalıbı
Soru kelimesi varsa: Soru kelimesi + do / does + subject + Verb1
Soru kelimesi yoksa: do / does + sıbject + verb1

İngilizce soru cümleleri temelde hep aynı mantıkla oluşturulur. Eğer bir soru kelimesi varsa(what, when, why, how, who...) ilk önce soru kelimesi gelmelidir. Sonrasında ise auxiliary verb (yardımcı fiil) ve daha sonra özne gelir. İstisna durumlarda vardır. Ancak genellikle bu şekildedir.

Soru kelimeleri

What

# What is your name ? ( Adın ne ? ). My name is kenan ( Adım kenan )

# What do you do for a living ? ( Ne iş yapıyorsun ? ). İ am a lawyer (Avukatım )

# What is your nationality ? ( Senin milliyetin nedir ? ). İ am turkish( Ben Türküm )

# What are your favorite movies ? ( En sevdiğin filimler nelerdir ? )

— My favorite movies are star wars and matrix


What Time ? ( Saat Kaçta ? )

# What time is it ? ( Saat kaç ? )

— it is two o’clock ( Saat iki )

# What time do you wake up ? ( Saat kaçta uyanırsın ? )

— i wake up at nine o’clock ( Saat dokuzda uyanırım)

# What time does the movie start ? ( Film saat kaçta başlar ? )

— it starts at eleven o’clock ( Saat on birde başlar )


What Shape ? ( ….. şekli ne ? )

# What shep is this box ? ( Bu kutunun şekli ne ? )

— it is square ( kare)

# What shape is this clock ? ( Bu saatin şekli ne ? )

— it is oval ( oval )


What type of + noun : ‘What type of ‘ dan sonra mutlaka bir isim kullanılır. Çünkü bir şeyin türünü sormak için kullanılır bu kalıp. Bundan sonra gelen kelime tekil veya çoğul olabilir. ‘what type ‘ yerine ‘what kind’ ya da ‘what genre’ da kullanılabilir. Çünkü ‘type’, ‘kind’ ve ‘genre’ kelimeleri aynı anlamlara gelirler.

# What kind of movies do you like ? ( Ne tür filmler seversin ? )

— i like action movies ( Aksiyon filmleri severim )

# What kind of a movies is ‘scream’ ? ( Çığlık ne tür bir filmdir ? )

— it is a horror movie ( O bir korku filmidir )

# What genre of music do you like ? ( Ne tür müzik seversin ? )

— i like rap music ( Rap müzik severim )


What colour ? ( Ne renk ? )

# What colour is your hair ? ( Saçın ne renk ? )

— it is black ( Siyah )

# What colour are these pencils ( Bu kalemler ne renk ? )

— They are blue ( Onlar mavi )


Who ? ( Kim ) : Who soruları cümlenin öznesine veya nesnesine sorulabilir. Özneyi soran ‘who’ soruları olumlu bir cümle gibi kurulur, yani simple present tense de özneyi soran who sorusunda do/does bulunmaz. who dan sonra gelen eylemde -s takısı alır. Çünkü ‘who’ 3. tekil şahıs olarak algılanır ve 3. tekil şahıs olarak çekimlenir.

Bu soru özneyi sormaktadır. Soru cümlesine baktığımızda who dan başka özne olabilecek bir öğe yoktur. Sorunun kendisinden de 'who' nun özneyi sorduğu açıkca bellidir. Soru pazar günü kim çalışır ? Pazar günü çalışan kim ? şeklinde özneyi bulduran bir sorudur.

# Who works on sunday ? ( Pazar günü kim çalışır ? )

–Ali works on sunday ( Pazar günü ali çalışır )

# Who do you go shopping with ? (Alışverişe kiminle gidersin ? ) : Bu soru özneyi sormaz. Soru cümlesinin öznesi ‘you’ dur.

— i go shopping with my bes friend ( Alışverişe en yakın arkadaşım ile giderim )

#Who do you know here ? ( Burada kimi tanıyorsun ? )

— i know nobody ( kimseyi tanımıyorum )


Whose (Kimin ? ) : Mutlaka bir isimden önce kullanılır. Çünkü kimin kalemi, kimin kitabı gibi bir tamlama oluşturur. Bu tamlamaları ayıramayız.

#Whose books are these ? (Bunlar kimin kitapları ? )

–They are my books ( Benim kitaplarım )

#Whose shirt is that ? (O kimin gömleği )

–it is her shirt (Onun gömleği)

# Whose box is this ? (Bu kimin kutusu)

— it is his box (Onun kutusu )


When ? ( Ne zaman ? )

# When do you go to school ? ( Ne zaman okula gidersin ? )

— i go to school on weekdays ( Okula haftanın her gibi giderim )

#When is the exam ? ( Sınav ne zaman ? )

— Next week ( Gelecek hafta )

# When is her birtday ? ( Onun doğum günü ne zaman ? )

–it is on 7 th of june ( 7 haziranda )


Where ? ( Nerede / Nereye )

# Where do you go every morning ? ( Her sabah nereye gidersin ? )

— i go to the supermarket ( Süpermarkete giderim )

# Where do you live ? ( Nerede yaşıyorsun ? )

— i live in sakarya ( Sakarya’da yaşıyorum )

# Where does özlem go on saturday ? ( Özlem cumartesileri nereye gider ? )

— She goes to the theatre on saturdays ( O cumartesileri tiyatroya gider)


Why ? (Neden) : why soruları bir şeyin sebebini sorarken kullanılır. Bu soruya cevap verirken cümleye ‘because’ (çünkü) ile başlanır.

# Why do you study history ? ( Neden tarih okuyorsun )

— Because i like learning about acient civilizations (Çünkü antik uygarlıkları öğrenmeyi seviyorum )

# Wht does he drink water ? ( O neden su içer ? )

— Because he is thirsty ( Çünkü susamış)

# Why are you here ? ( Neden buradasın ? )

— Because i live here ( Çünkü burada yaşıyorum )

Why ile başlayan soruların cevapları genellikle because ile başlar, ancak bazı cevaplarda bu kullanılmayabilir. Bunun sebebi ise why sorularının sebep/neden sormalarının yanında, amaç sorarkende kullanılmalarıdır. Amaç soran why sorularının cevapları because ile başlayabileceği gibi bu cevaplarda amaç belirten 'to' da kullanılabilir. Amaç belirten 'to' mutlaka bir eylem ile kullanılır. Bu eylem yalın halinde olmalıdır. Hiç bir ek almaz. to + V1

# Why do you go to the shopping center ? (Alışveriş merkezine neden gidersin ? )

— i go to shopping center to buy clothes ( Alışveriş merkezine kıyafet almak için giderim )

# Why does he jog everyday ? ( O neden her gün koşar ? )

— He jogs everyday to lose weight ( kilo vermek için hergün koşar )


How ? (Nasıl)

# How are you ? (Nasılsın ? )

— i m fine ( İyiyim)

# How do you pay your rent ? ( Kiranı nasıl ödersin ? )

— i pay it with my own money ( Kendi paramla öderim )

# How does she go to work ? ( O işe nasıl gider )

— She goes to work by her car ( O işe arabasıyla gider )

# How do you feel on rainy days ? ( Yağmurlu günderlerde nasıl hissediyorsun ? )

— i feel slepy ( Uykulu hissederim )

How soru kelimesi kullanılarak başka soru kelimeleri de türetilebilir

How old ? ( Kaç yaşında / Kaç yıllık )

# How old are you ? ( Kaç yaşındasın ? )

— i m 24 years old ( 24 yaşındayım )

# How old is this building ? ( Bu bina kaç yıllık ? )

— it is 250 years old

# How old is republic of turkey ? ( Türkiye Cumhuriyeti kaç yaşında )

— it is 96 years old ( 96 yaşında )


How often ( Ne sıklıkla ): Bu kalıpla sorulan sorulara sıklık zarfları ile cevap verilir.

 • always — herzaman
 • normaly — normal olarak
 • generally — genellikle
 • usually — genellikle
 • frequently — sık sık
 • often — sık sık
 • sametime — bazen/arasıra
 • rarely — nadiren
 • seldom — nadiren
 • hardly ever — hemen hemen hiç
 • never — asla
Bu sıklık zarfları özneden sonra, ama fiilinden önce kullanılır. 

# i always read a book before sleeping ( Ben her zaman uyumadan önce kitap okurum )

# She sametimes arrives at school late ( O bazen okula geç kalır )

# He rarely plays minacraft ( O nadiren minecraft oynar

#Ahmet seldom visits his grandmother ( Ahmet büyükannesini nadiren ziyaret eder )

# We hardly ever eat rice ( Neredeyse hiç pilav yemeyiz )

# Ahmet never lies ( Ahmet asla yalan söylemez )

Never ile oluşturulan cümleler yapı bakımından olumlu, anlam bakımından olumsuzdur. Yani cümlede 'not' olumsuzluk eki bulunmaz. Çünkü never kelimesi 'no' ve 'ever' kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani kelimenin kendisinde bir olumsuzluk vardır. Bu yüzden oluşturulan cümlelerde mutlaka olumlu cümle yapısıyla oluşturulur.

Every(Her): every ile yapılan kelimeler, everyday, every month… sıklık zarflarının dışında sıklık ve zaman bildiren ifadeler cümlenin en sonunda kullanılır. Cümle başında kullanılmaları da yanlış değildir.

#We go on holiday every summer ( Her yaz tatile gideriz )

# Özlem gets up early every morning ( Özlem her sabah erken kalkar )

# Every monday we go cycling ( Her sabah bisiklete gidiyoruz )


Once( Bir kez ), twice ( İki kez), three times(Üç kez), four times (Dört kez) …. ile yapılan kelimeler

# Can eats twice a day ( Can günde iki kez yemek yer)

# We go to school five times a week ( Hafta da beş kere okula gideriz )

# i take a shower four times a week ( Haftada dört kez duş alırım )

# Felix plays GTA5 twice a week ( Felix haftada iki kez GTA5 oynar )

# Six times a day, he calls me ( Günde latı kez beni arar)


How long ( Ne kadar uzun ? / Ne kadar süre ? )

# How long is yours hair ? ( Saçının uzunluğu ne kadar ?)

— it is 53 cm long ( 53 cm uzunluğunda )

# How long does an eagle live ? ( Bir kartal ne kadar süre yaşar ? )

— it leaves up to 300 years ( 300 yıla kadar yaşar )

How long bir şeyin uzunluğunu sorduğunda cevapta uzunluk belirten ifadeden sonra ‘long’ kelimesi kullanılır.

# How long is this skirt ? ( Bu eteğin uzunluğu ne kadar ? )

— it is 40 cm long ( 40 cm uzunluğunda )


How Tall ? ( Ne kadar uzun / Uzunluğu ne kadar )

Hem ‘how tall’ hem de ‘how long’ uzunluk sorarken kullanılır. Ancak aralarında önemli bir fark vardır. ‘how long’ bir şeyin enine uzunluğunu sorar, ‘how tall’ ise boy veya yükseklik gibi uzunlukları sorarken kullanılır.

# How tall are you ? ( Boyun kaç ? )

— i am 165 cm tall ( 1.65 uzunluğundayım)

‘how tall’ sorularını cevaplarken de uzunluk belirten ifadeden sonra ‘tall’ kullanılır.

# How tall is this building ( Bu binanın uzunluğu ne kadar ? )

— it is 100 meters tall ( 100 metre uzunluğundan )


How far ? ( Ne kadar uzunlukta ? )

# How far is your home ? ( Evin ne kadar uzakta ? )

— it is 50 meters away ( 50 metre uzaklıkta )[adsense_resim][adsense_resim_akilli_kare_amp][partner_yatay_amp]

# How far is it from istanbul to ankara ? ( Ankara ve istanbul arası ne kadar ? )

— it is 450 km (450 kilometre )


How much ? ( Ne kadar ( fiyat) / Ne miktarda ? )

# How much is this t-shirt ( Bu tişört ne kadar ? )

— it is ten dolars ( 10 dolar )

# How much are these cucumbers ( Bu salatalıklar ne kadar ? )

— They are six turkish liras per kilo ( Kilosu altı Türk Lirası )

Sayılamayan isimlerin miktarını sorarken ‘how much’ tan sonra mutlaka isim kullanılır. Çünkü fiyat soran ‘how much’ ismi nitelemez. Ama miktar soran ‘how much’ bir sıfattır ve isimden önce gelmelidir. Tıpkı miktar belirten sıfatlar gibi ‘how much’ da isimlerden önce kullanılır. Fiyat soran ‘how much’ ise sıfat değildir. Bu yüzden isimlerden önce gelmez.

# How much chese is there ? ( Ne kadar peynir var ? )

— There is sane ( biraz var )


How many ? ( Kaç tane ? )

Bir soru sıfatıdır, ve isimlerden önce kullanılır. ‘How many’ sayılabilen isimlerin miktarını sorarken kullanılır, ve ‘how many’ den sonra gelen kelime mutlaka çoğul olmak zorundadır.

# How many books do you have ? ( Kaç tane kitabın var ? )

— i have 200 books ( 200 tane kitabım var)

# How many hours of TV do you watch everyday ? ( Her gün kaç saat TV izlersin ? )

— i watch 2 hours at tv everyday ( Her gün 2 saat tv izlerim )

# How many eggs do you need ? ( Kaç yumurtaya ihtiyacın var ? )

— i need four eggs ( Dört yumurtaya ihtiyacım var )


Which ? ( Hangi ? )

Genellikle isimlerden önce kullanılır. ‘which’ de bir soru sıfatıdır. ‘which’ sorularında bir grup şeyin içinden hangisi diye sorarız. Bu sebeple bazı which sorgularında, sorguğunuz bir grup şey belliyse, ‘which’ ten sonra isim kullanılmayabilir.

# Which jacket is yours ? ( Hangi ceket senin ? )

— The yellow one ( sarı olan )

Ya da önümüzde birden fazla ceket duruyordur ve zaten neyi sorduğumuz bellidir.

# Which is yours ? ( Hangisi senin ? ) / Which one is yours ? ( Hangisi senin ? )

— The yellow one

# Which umbrella do you want to buy ( Hangi şemsiyeyi almak istiyorsun ?)

— i want to buy the small one ( Küçük olanı almak istiyorum )

# Which you prefer ? coffe of tea ? ( Hangsini tercih edersin ? )

— i prefer coffe ( Kahveyi tercih ederim )


Soru kelimesi olmadığı durumlarda, soru cümlesi yardımcı fiille başlar. Simple present tense ( Geniş zaman) da ‘be’ yardımcı fiili ‘do’ ve ‘does’ olur.

Do —- you, we, they V ?

Does —- he, she, it V?

# Do you speak english ? ( ingilizce kunuşabiliyor musun ? ) yes i do / no i dont

# Do a lat of tourist visit istanbul ? ( Çok sayıda turist istanbulu ziyaret eder mi ?) Yes they do / do they dont

# Does she play football after school ? ( O okuldan sonra futbol oynar mı ?) yes she does / no she does not

# Does your father wear a tie at work ? ( Baban işte kravat takar mı ? ) yes he does / no he does not

# What do you do in free time ? ( Boş zamnın da ne yaparsın ? )

# What time does school start ? ( Okul ne zaman başlar ? )

# How ofteen do you go to the cinema ? ( Sinemaya ne sıklıkla gidersin ? )

# Where does she live ? ( O nerede yaşar ? )


Genelde yaptığımız veya rutin olan faaliyetler

# i wake up at 8 o’clock every morning ( Her sabah 8 de uyanırım)

# He gets up at 9:30 every morning ( O her sabah 9:30 da kalkar )

# She goes on the school on eleven ( O okula on birde gider )

# My mother comes home at half past five ( Annem eve beş buçukta gelir)

# He has breakfast at 8:00 ( O saat 8 de kahvaltı yapar )

# Özlem has lunch at 12:00 ( Özlem saat 12 de öğle yemeği yer )

# We have dinner at eight o’clock ( Biz saat sekizde akşam yemeği yeriz )

# i do my homework at 7:00 ( Ödevlerimi 7 de yaparım )

# i have a shower every morning ( Ben her sabah duş alırım )

# A bad workman always blames his tools ( Kötü çalışan her zaman aletlerini suçlar )

# My brother usually drinks coffe at work ( Kardeşim genellikle işte kahve içer )

# We do not go to the cinema very ofteen ? ( Biz çok sık sinemaya gitmiyoruz)


Sürekli veya geneldeki durumlar

# She lives in a villahe on her own ( O bir köyde kendi başına yaşar )

# i speak two language ( İki dil konuşurum )


Her zaman geçerli gerçekler

# The sun sets in the west ( Güneşten batıdan batar )

# Water boils at 100 degrees ( Su 100 derecede kaynar )


Sabit bir çizelgeye bağlı gelecek olaylar

# The plane leaves at 8 this evening ( Uçak bu akşam 8’de ayrılacak )

# What time does the film start tomorrow ( Yarın film kaçta başlayacak )


English concept with person holding a smartphone

Geniş zamanda ‘to be’ fiili am,is,are olarak kullanılır.

i —- am, he, she,it —- is, we, you, they — are

# i m a student ( Ben bir öğrenciyim )

# i m in france at the moment ( Ben şuanda fransadayım )

# He is at the cinema ( O sinemada )

# it is a bullet train ( O hızlı tiren)

# We are at school now ( Biz şimdi okuldayız )

# i m not hungry ( Aç değilim)

# My father is not at home ( Babam evde değilim )

# Are they tired ? ( Onlar yorgun mu ? ) Yes they are / No they are not


Olumlu Cümleler

# i m twenty-one years old ( Yirmi bir yaşındayım )

# it is a cat ( O bir kedi )

# They are at the school ( Onlar okuldalar )

# We are at the cinema ( Sinemadayız)

# You are a clever person ( Sen akıllı birisin )

# i m at home ( Evdeyim )

# She is a pilot ( O bir pilot )

# He is a doctor ( O bir doktor )


Olumsuz Cümleler

# i m not clums ( Ben sakar değilim )

# You are not good at geograph ( Sen coğrafyada iyi değilsin)

# She is not beautiful ( O güzel değil)

# it is not a table, it is a chair ( O bir masa değil, sandalye )


Soru cümleleri

# Are you married ? ( Evli misin ? ) yes i am / no i am not

# is she at the hospital ( O hastanede mi ? ) yes she is / no she is not

# is he an engineer ? ( O mühendis mi ? ) no he is / no he is not

# What colour are you eyes ? ( Gözlerin ne renk ) They are brown ( Onlar kahverengi)

Bir Cevap Yazın

Social profiles