Görüyorum ki adblocker kullanıyorsun
"Enter"a basıp içeriğe geçin

Linux Konsol Komutları

Genel olarak kullanılan Linux bash(kabuk) programlarını güncelleyerek bu sayfada yazacağım. Faydası olması dileğiyle.


gzip (GNU zip’in kısa yazılışıdır. GNU yazılımı dosya sıkıştırma programıdır) ile sıkıştırma: belirtilen dosyayı, dosya.gz formatında sıkıştırır.

gzip -9 dosya

Açmak için:

gunzip dosya.gz

bzip2(bzip2 veya BZ2, Julian Seward tarafından geliştirilmiş özgür yazılım/açık kaynak kodlu yazılım veri sıkıştırma algoritmasıdır) ile sıkıştırma: İstenilen dosyayı dosya.bz2 olarak sıkıştırır.

bzip2 dosya

Açmak için:

bunzip2 dosya.bz2

tar(Tar komutu (tape archive) dosya gruplarının arşivlenmesinde kullanılır.) ile sıkıştırma: Belirtilen dosyayı dosya.tar olarak arşivler.

tar -cvf dosya.tar dosya

Açmak için:

tar -xvf dosya.tar

tar.gz ile sıkıştırma: Belirtilen dosya veya klasörleri, dosya.tar haline getirir sonrasında gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gz haline getirir.

tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya

Açmak için:

tar -zxvf dosya.tar.gz

Farklı bir konuma dosyaları çıkarmak için:

tar -zxvf dosya.tar.gz -C çıkarılacak_konum

zip (Zip, bir veri sıkıştırma ve arşivleme biçimidir) ile sıkıştırma: Belirtilen dosya veya klasörleri dosya.zip olarak sıkıştırır.

zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor

Açmak için:

unzip dosya.zip

Şifreli dosyayı açmak için:

unzip -P Şifre dosya.zip

rar(RAR, bir dosya sıkıştırma ve arşivleme formatıdır. Eugene Roshal tarafından oluşturulmuştur) ile sıkıştırma: Belirtilen dosya veya klasörleri dosya.rar şeklinde sıkıştırır.

rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor

Dosyayı açmak için :

unrar e dosya.rar

Şifreli dosya oluşturmak için:

rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor

Şifreli dosyayı açmak için:

unrar e -p Şifre dosya.rar

Ssh komutları

SSH bağlantısı sağlar. exit komutuyla bağlantı kapatılır.  “-p” komutuyla istediğimiz portu beliritiriz.

ssh kullanıcıAdı@sunucuİp -p 7777

Sunucuda saat ve tarihi güncellemek için şu komut kullanılır. Sırasıyla Ay-Gün-Saat-Dakika-Yıl .  sadece  date komutunu verirseniz size o andaki tarih ve saati verir.

date 120321372018